© 2019 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Praca i ubezpieczenia 2019-01-19T21:17:12+01:00 Praca i ubezpieczenia http://praca.gazetaprawna.pl/rss.xml Jak obliczyć wysokość świadczeń dla pracownika 50+ w razie jego pobytu w szpitalu https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392801,jak-obliczyc-wysokosc-swiadczen-dla-pracownika-50-w-razie-jego-pobytu-w-szpitalu.html 2019-01-19T14:30:00Z Za okres choroby trwającej od 21 stycznia przysługuje zasiłek chorobowy, przy czym w wysokości 70 proc. tylko za dwa ostatnie dni zwolnienia – tj. od 9 do 10 lutego.

]]>
Elektroniczne zwolnienie tylko dla ubezpieczonych chorobowo https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392796,elektroniczne-zwolnienie-tylko-dla-ubezpieczonych-chorobowo.html 2019-01-18T18:00:00Z Jestem studentką i jednocześnie pracuję na umowę-zlecenie. Czy w razie choroby muszę dostarczyć mojemu zleceniodawcy elektroniczne zwolnienie? Jak usprawiedliwić nieobecność na uczelni - przecież lekarz nie wystawi mi e-zwolnienia?

]]>
Jak rozliczyć wynagrodzenie urlopowe z dodatkiem nocnym i dofinansowaniem zimowiska dla dziecka https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392759,jak-rozliczyc-wynagrodzenie-urlopowe-z-dodatkiem-nocnym-i-dofinansowaniem-zimowiska-dla-dziecka.html 2019-01-18T16:00:00Z W styczniu 2019 r. pracownica otrzymała dofinansowanie na zimowisko dla dwójki dzieci w wieku 10 i 12 lat w wysokości po 500 zł na każde. Nie posiadamy zfśs, lecz inny fundusz o charakterze socjalno-bytowym (na podstawie uchwały zarządu), z którego środki przeznaczamy na pomoc niektórym pracownikom. Zimowisko organizuje szkoła. Czy pieniądze są przychodem pracownicy i czy korzysta ze zwolnienia z podatku PIT oraz składek? W styczniu korzysta z urlopu wypoczynkowego (40 godzin). Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownica zarabia 2650 zł miesięcznie, a oprócz tego otrzymuje zmienne premie miesięczne (w grudniu jej nie otrzymała, bo chorowała 112 godzin) i niekiedy dodatek za pracę w porze nocnej. Dodatek w listopadzie i październiku został wypłacony odpowiednio za 13 i 8 godzin, a premie wyniosły 250 i 300 zł.

]]>
Zamknięto dom dziecka, bo jego wszyscy podopieczni trafili do rodzin https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1393094,zamknieto-dom-dziecka-podopieczni-trafili-do-rodzin.html 2019-01-18T15:31:00Z Wybór instytucji prowadzącej PPK nie jest prosty https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392971,wybor-instytucji-prowadzacej-ppk-nie-jest-prosty.html 2019-01-18T07:58:00Z Pracodawców czeka duża zmiana. Będą włączeni w oszczędzanie emerytalne pracowników. W firmach wdrożone będą Pracownicze plany Kapitałowe (PPK), na które składki będzie przekazywał zarówno zatrudniony, jak i zatrudniający. Na pracodawcy ciąży wybór instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK. Na co zwrócić uwagę wybierając firmę oferującą PPK wyjaśnia Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny w Warcie za projekt PPK.

]]>
Efekt zachęty wykazuje się w terminie rozpoczęcia pracy https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392741,efekt-zachety-dla-osob-niepelnosprawnych.html 2019-01-17T20:00:00Z Efekt zachęty liczy się od momentu, w którym osoba niepełnosprawna przystąpiła do pracy. Nie jest istotne, że np. podpisała umowę w poprzednim miesiącu. Natomiast orzeczenie o niepełnosprawności musi być dostarczone już przy podpisywaniu umowy.

]]>
Dlaczego przewlekła choroba nie jest podstawą do przyznania renty? Poradnia ubezpieczeniowa z 17 stycznia 2019 roku https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392803,poradnia-ubezpieczeniowa-17-stycznia-2019.html 2019-01-17T12:00:00Z Dlaczego skarżący w sprawach ubezpieczeniowych nie otrzyma automatycznie pełnomocnika z urzędu? W jakim sądzie będzie rozpatrywana skarga na decyzję ZUS? Na te i inne pytania odpowiadamy w poradni ubezpieczeniowej DGP.

]]>
ZUS nie chce zwrócić nadpłaconych składek. Przedsiębiorcy muszą o nie powalczyć w sądzie https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392802,nadplacone-skladki-zus-nie-chce-zwracac.html 2019-01-17T11:45:00Z Powiększony skład Sądu Najwyższego zajmie się kwestią interpretacji przepisów dotyczących zwrotu składek osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy chorowali przez część miesiąca a wcześniej uiścili składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie przekraczającej stawkę minimalną.

]]>
Praca w małej firmie pozwoli na świadczenie przedemerytalne https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392799,praca-w-malej-firmie-pozwoli-na-swiadczenie-przedemerytalne.html 2019-01-17T11:33:00Z Ze względu na zbyt niskie dochody i za wysokie koszty zlikwidowałem, prowadzony przez siebie sklep spożywczy. Przez 18 lat zatrudniałem w nim kobietę, która w momencie likwidacji ukończyła 50 lat. Przez sześć miesięcy pobierała ona zasiłek dla bezrobotnych. W okresie pobierania zasiłku nie otrzymała żadnej oferty zatrudnienia. Czy przysługuje jej prawo do wypłaty świadczenia przedemerytalnego w przypadku likwidacji pracodawcy? ZUS wydał decyzję odmowną. Czy ma rację? Słyszałem, że zatrudnienie u jednoosobowego przedsiębiorcy nie jest przeszkodą do otrzymania takiego świadczenia.

]]>
Dobra wiadomość dla płatników. Nową ulgę mogą zgłosić później https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392792,ulge-do-zus-mozna-zglosic-pozniej.html 2019-01-17T10:33:00Z Będzie to więc możliwe nie tylko w styczniu, lecz także wtedy, gdy prawo do preferencyjnych składek wygaśnie w środku roku. Nie wynika to jednak z przepisów, ale z bardzo korzystnej dla przedsiębiorców interpretacji ZUS.

]]>
Ministerstwo opublikowało kwestionariusze osobowe. Będą one jednak wymagać zmian https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392758,wzory-dokumentow-pracowniczych.html 2019-01-17T09:30:00Z Te i inne pomocnicze wzory dokumentów w sprawach pracowniczych zostały zamieszczone na stronie internetowej MRPiPS jako pomoc dla pracodawców. Od 1 stycznia nie są już bowiem częścią rozporządzenia.

]]>
Farmaceuta dostarczy pacjentowi leki. Projekt budzi wiele zastrzeżeń https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392727,farmaceuta-dostarczy-niepelnosprawnemu-leki.html 2019-01-17T08:24:00Z Już niebawem aptekarze będą dostarczali niepełnosprawnym leki na receptę oraz wyroby medyczne. Sęk w tym, że rządzący nie wiedzą, jak rozwiązać kłopot weryfikacji uprawnienia do zamówienia przesyłki.

]]>
Karta Dużej Rodziny na dorosłe dzieci: Jak wypełnić wniosek https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392715,jak-wypelnic-wniosek-o-karte-duzej-rodziny-na-dorosle-dzieci.html 2019-01-17T07:34:00Z Rodzic, który ubiega się o Kartę Dużej Rodziny (KDR), a ma troje dorosłych potomków, musi ich wykazać we wniosku, ale jednocześnie zaznaczyć w nim, że są to osoby niespełniające obecnie warunków do jej uzyskania.

]]>
Donosy i rutynowe kontrole: Inspekcja pracy prześwietli PPK https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392691,pip-skontroluje-czy-przedsiebiorcy-zakladaja-ppk.html 2019-01-17T07:34:00Z Donosy pracowników oraz rutynowe kontrole będą podstawą do sprawdzania przez PIP, czy przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku zakładania pracowniczych planów kapitałowych.

]]>
Przy niskim bezrobociu płace nie muszą rosnąć szybciej [OPINIA] https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1392735,przy-niskim-bezrobociu-place-nie-musza-rosnac-szybciej.html 2019-01-17T00:39:00Z Mamy w Polsce bardzo niską stopę bezrobocia. Według Eurostatu wynosi ona zaledwie 3,8 proc. Rośnie liczba pracodawców sygnalizujących w ankietach przeprowadzanych przez GUS, NBP i firmy prywatne, że sytuacja na rynku pracy staje się dla nich coraz trudniejsza. Po pierwsze, nie sposób znaleźć nowych pracowników, a po drugie, trzeba coraz więcej płacić. Powszechna staje się obawa, że przy tak niskim bezrobociu wzrost płac będzie przyspieszał, a to prowadzić będzie coraz większą liczbę firm w stronę ruiny, bo nie będą one w stanie przerzucić rosnących kosztów na klientów w formie wyższych cen. Taki scenariusz byłby dla polskiej gospodarki groźny.

]]>