PROBLEM CZYTELNIKA

WYJAŚNIENIE

Przedsiębiorca, który zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej, nie będzie podlegał w tym czasie ubezpieczeniu chorobowemu. To z kolei będzie miało wpływ na prawo do zasiłku chorobowego z tego ubezpieczenia po wznowieniu wykonywania działalności.

Przypomnieć trzeba, że osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu i nabywa prawo do zasiłku chorobowego dopiero po upływie 180 dni nieprzerwanego podlegania temu ubezpieczeniu. Gdy działalność zostanie zawieszona na pół roku, nastąpi przerwa w opłacaniu składek na ubezpieczenie chorobowe. Wyjaśnić bowiem trzeba, że w okresie zawieszenia prowadzenia działalności można dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, natomiast nie ma możliwości opłacania składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Gdy przedsiębiorca rozpocznie prowadzenie działalności po półrocznej przerwie, zgłosi się do ubezpieczeń społecznych (w tym chorobowego), będzie mógł po upływie 180 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nabyć prawo do zasiłku chorobowego. Gdy zachoruje wcześniej, nie otrzyma świadczenia. W analizowanej sytuacji do wymaganego okresu ubezpieczenia chorobowego (tzw. okresu wyczekiwania na zasiłek) nie można wliczyć poprzedniego okresu opłacania składek. Jest to bowiem możliwe, gdy przerwa między ubezpieczeniami chorobowymi nie przekroczy 30 dni, a w przedstawionej sytuacji będzie dłuższa.

Podstawa prawna

• Art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 11 ust. 2, art. 36a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

• Art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).