Czy właściciel firmy uniknie spłaty długów

Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pierwszym roku prowadzenia działalności ponosił straty. Każdego miesiąca musiał jednak obowiązkowo opłacać składki do ZUS. Jednocześnie częste zmiany przepisów spowodowały, że miał poważne problemy z prawidłowym ustaleniem ich wysokości. Spowodowało to, że za okres od 1999 r. do 2000 r. nie zapłacił należności w wymaganej wysokości. Czy teraz może liczyć na jego umorzenie?

Czy wniosek do ZUS można złożyć w dowolnym terminie

Właściciel niewielkiej pizzerii w miejscowości nadmorskiej prowadził działalność wyłącznie w czasie wakacji. Po sezonie zgłaszał zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej m.in. do urzędu skarbowego. Jesienią zaś wracał do swojej stałej pracy w jednej z miejscowości w centralnej Polsce. Przerwy w prowadzeniu firmy oraz różne tytułu do ubezpieczenia powodowały, że w latach 1999–2001 organ rentowy nałożył na niego obowiązek opłacenia dodatkowych składek z tytułu prowadzenia zamkniętego punktu usługowego. Teraz zainteresowany chce skorzystać z możliwości, jaką daje mu ustawa abolicyjna. Czy w wniosek w tej sprawie może złożyć za trzy lata?

Czy spadkobierca ma prawo do kasacji długu

Prowadzący punkt usługowy zmarł jeszcze przed uzyskaniem prawa do emerytury. Po jego śmierci wdowa dowiedziała się, że jej mąż przez 6 miesięcy nie opłacał terminowo składek. W efekcie tego otrzymała z ZUS decyzję nakazującą jej zapłacenie zaległości. Czy teraz będzie mogła skorzystać z abolicji?

Czy umorzenie składek obniży emeryturę

Samozatrudniony chce skorzystać z możliwości umorzenia zaległych składek ubezpieczonych z pięciu lat. Czy jeżeli skorzysta z abolicji, to jego przyszła emerytura będzie niższa?

Czy ZUS umorzy należności za pracowników

Właściciel firmy reklamowej zatrudniał na podstawie umowy o pracę kilka osób w biurach na terenie całego kraju. Przez pierwszy rok działalności nie opłacał obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Czy na podstawie nowych rozwiązań prawnych może ubiegać się o umorzenie niezapłaconych należności na rzecz zatrudnionych?

Czy zakład zostanie sprawdzony przez UE

Właściciel małego zakładu budowlanego znajdującego się na terenach kilka lat temu zalanych przez powódź już korzystał z pomocy państwa w spłacie zaległych składek. Czy obecnie będzie mógł się ubiegać o umorzenie zaległości?

Czy trzeba złożyć formalny wniosek

Przedsiębiorca do końca sierpnia 2012 r. prowadził działalność gospodarczą i ma zaległości w ZUS z tytułu opłacania składek za samego siebie. Czy aby skorzystać z abolicji, musi składać pisemny wniosek w tej sprawie?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może skorzystać z abolicji w ZUS

W pełnej wersji artykułu: