Płatnicy muszą co miesiąc przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za siebie, jeśli są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, oraz za zatrudnione osoby. Spoczywa też na nich obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Do 5. dnia następnego miesiąca daniny uiszczają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Później, bo do 10. dnia, robią to osoby prowadzące działalność i opłacające składki wyłącznie za siebie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób ZUS nalicza firmom odsetki od zaległych składek

W pełnej wersji artykułu:
- Czy można negocjować wysokość sankcji
- Kiedy można liczyć niższą sankcję
- Czy firma płaci odsetki od rat uiszczanych w ZUS
- Jakie są sankcje za niepłacenie składek