Płatnicy (na przykład firmy) składek zgłaszają siebie i swoich pracowników do ZUS. Ich obowiązkiem jest dokonywanie regularnych rozliczeń z zakładem. Na zarejestrowanie podwładnych mają siedem dni, licząc od daty zatrudnienia lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (np. umowa-zlecenie). Analogiczne zasady stosuje się do zgłoszeń płatników, którzy są zobowiązani do rozliczania i opłacania składek za osoby podlegające wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak firma poprawi w ZUS dokumenty ubezpieczeniowe
W pełnej wersji artykułu:
- Kiedy dane koryguje firma
- Na jakich drukach korygować dokumenty ubezpieczeniowe
- Jak zmieniać dane ubezpieczeniowe przy zmianie mieszkania
- Jak korygować imienne raporty