Czy składka zależy od liczby zatrudnionych

Przedsiębiorca w ubiegłym roku zatrudniał w poszczególnych miesiącach różną liczbę osób. Czy ma to znaczenie dla sposobu ustalenia składki wypadkowej, jaką będzie płacił do ZUS?

Czy uwzględnia się pracownicę z dzieckiem

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudniała wyłącznie pracowników. Jedna z zatrudnionych przebywa na zasiłku macierzyńskim. Czy przedsiębiorca będzie uwzględniał ją, ustalając składkę wypadkową na dany rok?

Czy płatnik zapłaci składki wypadkowe

Płatnik składek złożył zgłoszenie ZUS ZPA 2 marca 2012 r. Podał w nim 20 lutego jako datę powstania obowiązku opłacania składek, bo od tego dnia zatrudnił pierwszych pracowników. Czy liczbę osób w celu określenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe należy ustalić na podstawie tych podlegających zgłoszeniu do tego ubezpieczenia w ciągu lutego 2012 r.?

Czy pracodawca określi wysokość wpłat

Właściciel warsztatu samochodowego zatrudnia 4 mechaników na pełen etat. Specjalista w sprawach kadrowych sam określił stopę procentową składki wypadkowej od każdego pracownika. Czy postąpił słusznie?

Czy ZUS ustali składkę dla dużego przedsiębiorstwa

Firma zatrudnia od trzech lat ponad 160 pracowników, od których płaci składki wypadkowe. Czy ZUS wyliczy jej, jaką składkę wypadkową ma płacić za zatrudnionych od kwietnia 2013 r.?

Czy wypadkowość wpływa na wpłaty do ZUS

Przedsiębiorca składał informację ZUS IWA do zakładu. Ten przesłał mu decyzję, jaką będzie płacił składkę w tym roku. ZUS poinformował zainteresowanego, że określił wskaźnik korygujący na podstawie wysokiej wypadkowości, jaka miała miejsce u płatnika. Czy zakład postąpił słusznie?

Czy płatnik otrzyma informację o składce

Pracodawca nie otrzymał z ZUS informacji o tym, jaką składkę wypadkową ma płacić. Czy powinien zwrócić się z takim pytaniem do zakładu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są zasady ustalania składki wypadkowej dla przedsiębiorców

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania