Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym jest świadczeniem skierowanym do rodziców, którzy decydują się na skorzystanie z tego uprawnienia pracowniczego. Jego przyznanie wymaga spełnienia warunków wynikających nie tylko z kodeksu pracy, a związanych z prawem do takiego urlopu, ale przede wszystkim ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W jej przypadku najważniejsze jest osiąganie przez rodziców dochodów w wysokości nieprzekraczającej określonego kryterium.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kto może liczyć na dodatkowe świadczenia

Dodatkowej pracy

Jak złożyć wniosek o dodatek pieniężny

Dodatkowych zaświadczeń

Czy rodzic musi być zatrudniony przez sześć miesięcy w sposób ciągły

Czy dodatkowa praca może ograniczać sprawowania opieki nad dzieckiem

Czy gmina pomniejszy dochód rodziny o ten utracony w wyniku rozpoczęcia urlopu

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie świadczenia przysługują rodzicowi na urlopie wychowawczym.