Czy jest dopłata dla mieszkających w tej samej miejscowości

Funkcjonariusz do więzienia dojeżdża ponad godzinę. Odległość między jego domem a miejscem służby wynosi 20 km. Nie dostaje jednak ryczałtu, bo mieszka w tej samej miejscowości, w której pełni służbę. Czy ma prawo do pieniędzy?

Czy brak komunikacji pozbawia prawa do dojazdu

Uprawniony mieszka razem z rodzicami 32 kilometry od jednostki. Między obiema miejscowościami nie kursują żadne autobusy PKS, nie ma także połączenia PKP. Natomiast trasa ta jest obsługiwana przez prywatnych przewoźników. Czy taka osoba nie może otrzymywać ryczałtu?

Czy wysokość ryczałtu zależy od odległości

Funkcjonariusz Służby Więziennej po ukończeniu studiów pełnił służbę w tej samej miejscowości, gdzie mieszkał na stale. Po założeniu rodziny przeprowadził się do swojej żony, która mieszka ponad 50 kilometrów od jego jednostki. Czy w takiej sytuacji funkcjonariusz otrzyma dodatek na opłacenie dojazdu?

Czy przysługuje zwrot pieniędzy za delegację

Agent kontrwywiadu wojskowego został wysłany w delegację przez przełożonego. Czy otrzyma zwrot pieniędzy za przejazd?

Czy wojskowy ma prawo do pieniędzy za bilet

Agent Służby Kontrwywiadu Wojskowego nie mógł skorzystać z przysługującego mu przejazdu. Czy w takiej sytuacji będzie mógł otrzymać równoważnik pieniężny?

Czy BOR-owiec traci prawo do pomocy

Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu nie mógł pojechać z rodziną na urlop. Z tego też powodu wspólnie z rodziną nie wykupił na koszt biura biletów na podróż publicznymi środkami transportu zbiorowego. Czy w takiej sytuacji funkcjonariusz nie dostanie pieniędzy?

Czy policjant otrzyma pieniądze za sypialny

Policjant w czasie urlopu wykupił na koszt swojej komendy bilet zarówno dla siebie, jak i dla swojej rodziny. Jednak ze względu na odległość oraz czas jazdy zapłacił za przejazd wagonem sypialnym. Czy policja zwróci mu za taki bilet pieniądze?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy i na jakich zasadach mundurowi otrzymują dopłaty do dojazdów

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania