Czy świadczenia będą nienależne

Rodzice, którzy otrzymują na trójkę dzieci zasiłek wraz z przysługującymi do niego dodatkami, dopiero w kwietniu poinformowali gminę o podjęciu przez jednego z nich pracy od stycznia tego roku. Po przeprowadzeniu postępowania okazało się, że teraz dochody rodziny przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do uzyskiwania pomocy i rodzina nie jest już uprawniona do wsparcia. Czy będzie musiała oddać wypłacane jej od początku roku pieniądze?

Czy gmina naliczy odsetki

Samorząd prowadzi postępowanie wyjaśniające wobec rodzica, który udzielił nieprawdziwych informacji przy ubieganiu się o zasiłek na dziecko. Czy w sytuacji gdy gmina uzna, że świadczenia mu się nie należą, będzie musiał je zwrócić z odsetkami?

Czy można się ubiegać o umorzenie

Rodzic otrzymał decyzję nakazującą mu zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za ostatni okres zasiłkowy. Suma, którą musi oddać, jest tak duża, że nie jest w stanie jej spłacić. Czy może złożyć w gminie wniosek o umorzenie zaległości?

Czy była żona musi wiedzieć o wsparciu

Matka otrzymała decyzję nakazującą jej oddanie bezprawnie otrzymanych świadczeń, bo okazało się, że na podstawie unijnych przepisów do ich otrzymywania jest uprawniony przebywający za granicą ojciec. Kobieta w złożonym odwołaniu tłumaczyła, że rozwiodła się z mężem i nie wiedziała, że on składał wniosek w tej sprawie. Czy może na tej podstawie uniknąć konieczności zwracania zasiłków gminie?

Czy można się odwołać od decyzji

Rodzic zwrócił się do gminy o całkowite umorzenie nienależnie otrzymanych zasiłków na dzieci razem z odsetkami. Samorząd nie przychylił się jednak do jego prośby i odmówił umorzenia. Czy rodzic może się odwołać od tej decyzji?

Czy jest ustalony wzór wniosku

Samotna matka musi na podstawie decyzji gminy zwrócić nienależnie pobrane świadczenia na dziecko, które przestało się uczyć w szkole, za okres wrzesień – grudzień ubiegłego roku. Jednak w związku z tym, że niedawno straciła pracę, chce wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o umorzenie tego długu. Czy przepisy określają wzór wniosku w tej sprawie?

Czy samorząd zawsze umorzy dług

Wychowujący dwoje dzieci rodzic złożył wniosek o umorzenie połowy kwoty świadczeń, które musi oddać jako nienależnie pobrane. Swoją decyzję uzasadnił trudną sytuacją rodzinną i koniecznością rezygnacji z pracy, aby opiekować się jednym z dzieci, które jest niepełnosprawne. Czy gmina musi wydać decyzję umarzającą jego zaległości?

Czy po roku będzie przedawnienie

Gmina wydała w marcu ubiegłego roku decyzję o zwrocie nienależnie pobranych zasiłków, ale do tej pory nie odzyskała tych pieniędzy od rodziców. Czy w związku z upływem ponad roku od tego zdarzenia nienależne świadczenia ulegną przedawnieniu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy rodzic nie musi zwracać nienależnych świadczeń rodzinnych

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania