Czy premie kwartalne są dzielone na miesiące

Ubezpieczona ma prawo do otrzymywania premii kwartalnych. Od czerwca skorzysta z urlopu wychowawczego. Czy te składniki będą wliczone do podstawy wymiaru składek?

Czy składki liczy się od wysokiej pensji

Pracownica od 1 czerwca 2012 r. rozpocznie urlop wychowawczy. Otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 9 tys. zł. Czy do ustalenia podstawy wymiaru składek będzie brana pod uwagę wspomniana kwota?

Czy ZUS ponownie wyliczy składki emerytalne

Pracownica przed urlopem wychowawczym nie dostała premii miesięcznej, choć jej się należała. Czy kiedy otrzyma należne jej pieniądze, ZUS ponownie wyliczy składki należne za ten czas?

Czy uwzględnia się miesiąc rozpoczęcia urlopu

Ubezpieczona pracuje od 20 stycznia 2012 r. Od 12 lutego przebywa na urlopie wychowawczym. Pracownica otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości. Czy pensja za luty liczyła się jej do ustalenia podstawy wymiaru składek?

Czy ZUS zaliczy wynagrodzenie za cały miesiąc

Podwładna od 20 maja 2012 r. chce skorzystać z urlopu wychowawczego. W kwietniu przepracowała tylko 18 dni. Czy mimo tego pensja za cały miesiąc zostanie uwzględniona przy ustalaniu podstawy wymiaru?

Czy liczy się pensję krótszą niż za pół miesiąca

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 13 sierpnia 2011 r. Jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. W okresie poprzedzającym urlop wychowawczy: od 26 kwietnia 2010 r. do 14 grudnia 2010 r. pobierała zasiłek chorobowy, od 15 grudnia 2010 r. do 17 maja 2011 r. była na urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie macierzyńskim, od 18 maja 2011 r. do 4 sierpnia 2011 r. – na urlopie wypoczynkowym. Od 5 sierpnia do 13 sierpnia pracowała. Za czerwiec 2011 r. wypłacone wynagrodzenie wyniosło 2800 zł, podobnie za lipiec. Czy majowe wynagrodzenie liczyło się do podstawy wymiaru składek?

Czy wszystkie składniki pensji liczą się do składek

Czy dodatkowe składniki wynagrodzenia wypłacone w danym miesiącu są uwzględniane przy wyliczaniu podstawy wymiaru składek dla osoby, która przejdzie na urlop wychowawczy?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ZUS wylicza składki emerytalne osobom opiekującym się dziećmi
W pełnej wersji artykułu  znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania