Czy będzie świadczenie na rodzica

Córka zajmuje się niepełnosprawną matką, która ze względu na stan zdrowia wymaga coraz większej opieki. Aby ją zapewnić, planuje zrezygnować z pracy. Czy w związku z tym może ubiegać się w gminie o świadczenie pielęgnacyjne?

Czy gmina sprawdzi dochody rodziny

Niepracująca córka wzięła do swojego domu matkę wymagającą stałej opieki i złożyła wniosek o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego. Czy jego otrzymanie będzie uzależnione od wysokości dochodów osiąganych przez innych członków jej rodziny?

Czy możliwa będzie pomoc na małżonków

Córka od dwóch lat pomaga matce w opiece nad ojcem mającym orzeczenie zaliczające go do znacznego stopnia niepełnosprawności. Czy będzie ona mogła otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, mimo że ojciec ma żonę, ale ona ze względu na swój stan zdrowia też wymaga opieki?

Czy gmina przyzna dwa odrębne świadczenia

Syn otrzymał decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką. Jednocześnie zajmuje się też niesamodzielnym ojcem. Czy w związku z tym będzie mu przysługiwać podwójna pomoc?

Czy świadczenie może otrzymać dalszy krewny

Niepełnosprawna emerytka ma dwie córki. Nie są one jednak w stanie zapewnić jej stałej opieki, bo jedna z nich mieszka za granicą, a druga pracuje. Czy o świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się jej wnuczka?

Czy można kontrolować sprawowanie opieki

Córka otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką. Ponieważ nie mieszkają razem w jednym domu, ale w tej samej miejscowości, ośrodek pomocy społecznej zdecydował się na przeprowadzenie z nią wywiadu przed wydaniem decyzji. Chciał sprawdzić, czy w związku z tym, że mieszkają oddzielnie, będzie ona sprawować rzeczywistą opiekę nad matką. Czy taki wywiad będzie mógł być też przeprowadzony w trakcie pobierania przez nią świadczenia?

Czy pomoc jest udzielana na okres zasiłkowy

Dorosłe dziecko składa wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na matkę, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy pieniądze zostaną mu przyznane, tak jak w przypadku innych świadczeń rodzinnych, na czas trwania okresu zasiłkowego?

Czy opiekun musi się wyrejestrować z urzędu pracy

Córka zajmująca się wymagającym stałej opieki rodzicem chce złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Od dwóch lat nigdzie nie pracuje i jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna. Czy musi się teraz z niego wyrejestrować?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy dziecko otrzyma świadczenie na niepełnosprawnego rodzica

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.