Czy każdy przedsiębiorca może płacić ulgowy ZUS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zacznie działać od kwietnia. Czy jako podmiot debiutujący na rynku ma prawo do skorzystania z preferencyjnego opłacania składek przez pierwsze dwa lata?

Czy właściciel firmy może uiścić niższe składki

Ubezpieczony po raz pierwszy w swoim życiu rozpocznie działalność gospodarczą od kwietnia 2012 roku. Chciałby ponosić niższe składki ubezpieczeniowe – od kwoty stanowiącej 30 proc. płacy minimalnej. Czy jest to możliwe?

Czy rozpoczęcie działalności trzeba zgłosić do ZUS

Ubezpieczony od czerwca zamierzać otworzyć agencję reklamowo-fotograficzną. Czy o uruchomieniu firmy musi powiadomić ZUS w ciągu siedmiu dni?

Czy będą ulgi po zawieszeniu działalności

Osoba ubezpieczona przez trzy miesiące płaciła niższe preferencyjne składki przewidziane dla firm, które rozpoczęły działalność gospodarczą. Od czwartego miesiąca jej istnienia zawiesiła biznes na dwa lata. Czy kiedy go wznowi, nadal będzie mogła płacić niższe składki?

Czy po dwóch latach będą wyższe składki do zakładu

Ubezpieczony rozpoczął prowadzenie pierwszej działalności gospodarczej w marcu 2012 roku, od której opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Czy z preferencji będzie korzystał przez pełne 24 miesiące kalendarzowe?

Czy urząd pracy odmówi zasiłku właścicielowi firmy

Przedsiębiorca przez 23 miesiące płacił preferencyjny ZUS. Musiał jednak zlikwidować firmę. Zarejestrował się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy. Urząd odmówił mu jednak zasiłku. Czy postąpił słusznie?

Czy przedsiębiorca będzie miał niższą emeryturę

Ubezpieczony przez dwa lata płacił preferencyjne składki emerytalne. Czy to będzie miało jakieś znaczenie później, na starość?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy przedsiębiorca może płacić preferencyjne składki ZUS
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.