W przypadku gdy u pracodawcy działają związki zawodowe, wówczas to do nich, nie zaś do indywidualnych pracowników powinno trafić zawiadomienie o przejściu zakładu pracy lub jego części. Każda organizacja powinna zostać powiadomiona oddzielnym pismem. Zasadniczo wymagania co do treści takiej komunikacji są takie same, jak w przypadku zawiadomienia kierowanego do pracowników. Co istotne, związkom zawodowym nie przysługuje prawo weta dotyczące zamierzonego przejścia. Takie zdarzenie podlega również informacji i konsultacji z radą pracowników, a rada ma w tym zakresie szersze kompetencje. Zakres przekazywanych przez pracodawcę informacji powinien umożliwiać jej zapoznanie się z kwestią planowanego przejścia – jeżeli są one niepełne, rada może prosić o ich uzupełnienie. Może ona też wyrażać opinie, które są jednak dla pracodawcy niewiążące.

Podstawa prawna

Art. 261 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn.zm).

Art. 13 i 14 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550 z późn.zm.).

Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, starszy prawnik kancelarii PwC Legal