Rodzice, którzy chcą ubiegać się w gminie o przyznanie im świadczeń rodzinnych na dzieci, muszą pamiętać, że od tego roku zmieniły się niektóre dokumenty oraz wzory druków potrzebnych do uzyskania takiej pomocy. Wszystkie niezbędne formularze oraz informacje o tym, jakie z nich są obecnie wymagane, rodzic może znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Może je też otrzymać w swoim urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, jeżeli to on zajmuje się prowadzeniem postępowań w tych sprawach.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zmieniły się dokumenty potrzebne do ubiegania się o zasiłek na dziecko
W pełnej wersji artykułu:
- Rodzaje świadczeń i sposób ich uzyskania
- Kryteria dochodowe
- Jak obliczyć składkę zdrowotną
- Jak otrzymać dodatki do zasiłku
- Czy za podanie błędnych informacji grozi kara?
- Wymagane dokumenty