Czy firma musi elektronicznie zgłosić ubezpieczonych

Właściciel małego zakładu kuśnierskiego zarejestrował działalność gospodarczą. Zamierza rozpocząć jej wykonywanie od 1 marca. Będzie zatrudniał cztery osoby. Dowiedział się, że pracowników do ubezpieczeń społecznych zgłasza się za pomocą programu elektronicznego. Niestety nie ma komputera. Czy musi zrobić to w tej formie?

Czy spółka musi wykazać osobę na zleceniu

Płatnik zlecił wykonanie analiz rynku nieruchomości dwóm osobom, które nie były jego pracownikami i nie miały innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń. Podpisał z nimi umowy-zlecenia. Czy będzie musiał zgłosić zleceniobiorców do ZUS?

Czy płatnik musi informować ZUS o zatrudnionych

Przedsiębiorca zatrudnia 15 pracowników na podstawie umów o pracę. Żeby ograniczyć swoje obowiązki administracyjne, wystąpił do ZUS z wnioskiem o umożliwienie mu rozliczania deklaracji za ubezpieczonych kwartalnie. Zakład odmówił. Czy postąpił słusznie?

Czy firma musi skorygować deklaracje ZUS

Pracownica po wyjściu za mąż zmieniła nazwisko i powiadomiła o tym pracodawcę. Czy zatrudniająca ją spółka będzie musiała skorygować imienny raport zatrudnionej i deklarację?

Czy przedsiębiorca musi rozliczyć emerytów

Spółka z o.o. zatrudnia 30 pracowników. Obecnie zamierza zatrudnić kilku emerytów i rencistów. Czy w związku z tym będą ciążyć na niej jakieś dodatkowe obowiązki wobec ZUS?

Czy firma musi wyrejestrować zwolnioną osobę

Spółka 15 lutego wypowiedziała umowy dwóm pracownikom. Nie poinformowała o tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy miała taki obowiązek?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania.

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co muszą zgłaszać pracodawcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych