Czy ZUS prześle pismo z informacją o nadpłacie

Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników. W grudniu 2011 r. wpłacił za nich do ZUS o 300 zł za dużo składek ubezpieczeniowych. Czy zakład zawiadomi przedsiębiorcę o wysokości nadpłaty?

Czy przedsiębiorca może telefonicznie wystąpić o nadpłatę

Specjalista ds. płac zorientował się, że w 2011 roku część składek została opłacona nienależnie. W związku z tym przygotował i wysłał do ZUS stosowne korekty. Czy może zażądać zwrotu nadpłaty przez telefon, dzwoniąc do swojego oddziału ZUS?

Czy zwrot pieniędzy zależy od daty złożenia wniosku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała od ZUS informację, że nadpłaciła składki. Z wnioskiem o zwrot pieniędzy wystąpiła jednak do zakładu po dwóch tygodniach. ZUS jej odmówił. Czy postąpił słusznie?

Czy spółka odda pracownikowi nadpłacone składki

Ubezpieczony przez osiem miesięcy 2011 roku pozostawał równocześnie w dwóch stosunkach pracy. Nie poinformował o tym pierwszego pracodawcy. Kwota oskładkowanego przychodu u tego pracodawcy nie przekroczyła rocznego limitu, wobec czego płatnik przez cały rok naliczał składki od pełnej podstawy wymiaru. We wrześniu 2011 roku firma otrzymała z ZUS zawiadomienie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przez ubezpieczonego. Czy płatnik powinien oddać zatrudnionemu nadpłacone przez niego składki?

Czy błędna korekta uniemożliwia zwrot nadpłaty

Płatnik składek sam stwierdził nadpłatę. Złożył do ZUS wniosek o jej zwrot. Ten mu odmówił, bo nie złożył on, mimo wezwania, prawidłowych dokumentów korygujących. Czy zakład postąpił słusznie?

Czy przedsiębiorca otrzyma odsetki od nadpłaconych składek

ZUS poinformował właściciela firmy, że na jego koncie widnieje nadpłata. Ten wystąpił do ZUS o zwrot pieniędzy. Mimo upływu 45 dni nie otrzymał należnych mu środków. Czy ZUS poniesie konsekwencje finansowe za zwłokę?

Czy można ubiegać się o nadpłatę po jedenastu latach

Przedsiębiorca dopiero w styczniu 2012 roku złożył wniosek do ZUS o zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne za 2000 rok. Czy ZUS odda mu pieniądze?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek z ZUS

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania