Pozbawienie żłobków statusu zakładu opieki zdrowotnej spowodowało, że zakładanie i prowadzenie takich placówek stało się łatwiejsze i mniej kosztowne. Dotyczy to nie tylko samorządów, ale też osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą polegającą na opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Nie oznacza to jednak, że lokale, w których opieka taka będzie sprawowana, nie muszą spełniać określonych standardów, zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pobytu maluchów. Są one wskazane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. nr 69, poz. 367), a od ich wypełnienia jest uzależnione otrzymanie zgody na prowadzenie żłobka i otrzymywanie gminnych dotacji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie warunki lokalowe i sanitarne trzeba spełnić, aby założyć żłobek
W pełnej wersji artykułu:
- Ochrona przeciwpożarowa
- Wymagana powierzchnia lokalu
- Warunki sanitarne
- Czy żłobek musi mieć plac zabawa
- Kto przeprowadza ocenę i kontrolę