Czy każdą szkołę można przekazać rodzicom?

Rodzice dowiedzieli się, że gimnazjum, w którym uczą się ich dzieci, ma w tym roku zostać zlikwidowane. W szkole jest ponad 100 uczniów. Rodzice chcą uniknąć likwidacji i dlatego postanowili założyć stowarzyszenie. Czy gmina może bez względu na liczbę uczniów przekazać szkołę takiemu stowarzyszeniu?

Czy gmina musi pomóc dzieciom z likwidowanej szkoły

W małej szkole uczy się po kilku uczniów na oddział. Z powodów ekonomicznych rada gminy zdecydowała się na likwidację placówki. Dzieci z tej szkoły mają trafić do innej, znacznie oddalonej od dotychczasowej. Czy samorząd musi zapewnić im dowóz?

Czy można łączyć szkoły tego samego typu

Samorząd zdecydował się na połączenie dwóch gimnazjów w zespół. Rodzice protestują i nie zgadzają się z taką propozycją, bo automatycznie miałoby być mniej oddziałów szkolnych. Czy takie przekształcenie będzie skuteczne?

Czy rodzice mogą podważyć decyzję o zamknięciu szkoły

Samorząd zdecydował się na likwidację szkoły. W jej trakcie popełnił wiele błędów. Rodzice przygotowują uchwałę w tej sprawie. Czy błędy merytoryczne mogą przeszkodzić w decyzji o likwidacji placówki?

Czy liczebność klas może zablokować likwidację szkoły

Na terenie gminy działają dwie szkoły podstawowe, jedna z nich ma być zlikwidowana. Rodzice obawiają się, że klasy będą przepełnione, jeśli wszyscy uczniowie trafią do jednej szkoły. Czy rodzice lub uczniowie mogą zmusić gminę do zmniejszenia liczebności klas?

Czy z likwidacją można poczekać na sześciolatki

Gmina chce zlikwidować jedną szkołę podstawową, bo uczęszcza do niej zbyt mało uczniów. Czy rodzice mogą wnioskować, aby wstrzymać tę decyzję do czasu, gdy wszystkie sześciolatki pójdą do szkoły?

Czy można wystąpić o wsparcie na utrzymanie szkoły

W małej miejscowości samorząd chce zlikwidować szkołę podstawową, bo jej stan techniczny i warunki nie są wystarczające, aby mogły się tam uczyć najmłodsze dzieci, w tym sześciolatki. Czy pieniądze na remont mogą zablokować zamknięcie placówki?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak i kto może bronić szkoły przed zamknięciem przez samorząd
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.