Czy są osoby, które nie ponoszą kosztów składek

Ubezpieczony od pięciu lat prowadzi restaurację. Przyszły rok, według niego, zapowiada się jako trudny. Aby obniżyć koszty działalności, chciałby zatrudnić na zlecenie studentów będących jednocześnie właścicielami małych firm, za których nie będzie musiał płacić składek do ZUS. Czy to możliwe?

Czy przedsiębiorca zapłaci składki, gdy wykonuje zlecenie

Ubezpieczona od czerwca 2008 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Obowiązująca ją najniższa podstawa wymiaru składek z tego tytułu nie może być niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, tj. w 2011 r. 2015,40 zł. Od 1 do 31 grudnia 2011 r. wykonywała również pracę na podstawie umowy-zlecenia. W tym miesiącu uzyskała przychód ze zlecenia w wysokości 1000 zł. Czy musi zapłacić składki od działalności gospodarczej?

Czy przedsiębiorca na macierzyńskim płaci ZUS

Ubezpieczona ma własną firmę i od miesiąca jest na zasiłku macierzyńskim. Czy w tym czasie musi płacić składki od biznesu?

Czy właściciel firmy opłaca składki od chałupnictwa

Ubezpieczony ma warsztat samochodowy. Jednocześnie zawarł umowę o pracę nakładczą, w ramach której skręca długopisy. Ma otrzymać za tę pracę 500 zł miesięcznie. Czy ma odprowadzić składki od tej kwoty?

Czy rencista zapłaci składki od działalności

Ubezpieczona ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej. Za rok chce przejść na emeryturę. Czy do tego czasu musi płacić składki od działalności gospodarczej?

Czy zatrudniony musi płacić składki ZUS

Pracownik zarabiający 3 tys. zł otworzył własną działalność gospodarczą polegającą na programowaniu stron internetowych. Czy obligatoryjnie z tytułu stosunku pracy jest objęty składkami ubezpieczeniowymi?

Czy zleceniobiorca z firmą i pracownik płaci ZUS

Ubezpieczony z tytułu wykonywanej umowy o pracę (na 1/2 etatu) uzyskuje przychód niższy od minimalnego wynagrodzenia. Prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą. Obowiązuje go najniższa podstawa wymiaru składek (co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia). Dodatkowo w listopadzie 2011 r. wykonywał pracę na podstawie umowy-zlecenia zawartej z innym podmiotem niż pracodawca i nieświadczonej na jego rzecz, z tytułu której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła 400 zł (przychód z umowy-zlecenia wypłacony w grudniu). Czy ubezpieczony podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie składki płaci osoba prowadząca działalność i mająca inne dochody.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.