Osoby, wobec których członkowie rodziny stosują przemoc, mają prawo do różnych form pomocy, począwszy od wsparcia specjalisty po znalezienie bezpiecznego schronienia lub usunięcie sprawcy przemocy ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Ich lista została znacznie poszerzona w wyniku przeprowadzonej w 2010 r. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której celem było zwiększenie ochrony prawnej krzywdzonych w rodzinach osób.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaką pomoc może otrzymać osoba doświadczająca przemocy w rodzinie
W pełnej wersji artykułu:
- Czym jest interwencja kryzysowa
- Dostępne ośrodki wsparcia
- Ochrona zdrowia
- Jak uzyskać nakaz eksmisji
- Wydzielenie działek pod drogi
- Jak uzyskać pomoc finansową i materialną