Lista takich chorób została zawarta w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 105, poz. 869). Rozporządzenie to określa nie tylko ich wykaz, ale także okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania takiego schorzenia pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. Rozporządzenie wskazuje również sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia ich występowania, rozpoznawania i stwierdzania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak pracownik może dochodzić ustalenia choroby zawodowej
W pełnej wersji artykułu:
- Czynniki szkodliwe dla zdrowia
- Podejrzenie i rozpoznanie choroby
- Ja uzyskać decyzję inspektora sanitarnego
- Terminy odwołania
- Jak wnioskować o powtórne badanie