Od 23 września osoby mające przed 1 stycznia 1999 r. mniej niż sześć miesięcy pracy mogą się teraz ubiegać o ustalenie wysokości kapitału początkowego. Nowe zasady wprowadzono także wobec tych, którzy nie mogli udowodnić wysokości zarobków w latach 1980 – 1998. Z takiego to bowiem okresu można było wybierać kolejne lata podlegania ubezpieczeniom społecznym. Obecnie ci ubezpieczeni mogą składać wnioski o obliczenie kapitału początkowego także z lat 70.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubezpieczony może podwyższyć wysokość przyszłej emerytury
W pełnej wersji artykułu:
- Kto uzyskuje prawo do świadczenia
- Jak obliczyć podstawę kapitału
- Jak przebiega waloryzacja świadczenia
- Jak złożyć o przeliczenie kapitału początkowego
- Jak zmieniają się przepisy