Do połączenia podmiotów gospodarczych może dojść wskutek różnych czynności prawnych. Dla spółek prawa handlowego możliwość tę przewidują przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 498 k.s.h.).

W przypadku łączenia się podmiotów z punktu widzenia prawa pracy zastosowanie ma art. 231 kodeksu pracy regulujący przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę. Powoduje to istotne skutki prawne dla pracowników.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa mają pracownicy łączących się przedsiębiorstw
W pełnej wersji artykułu:
- Kiedy następuje kontynuacja zatrudnienia
- Na czym polega układ zbiorowy
- Jakich informacji może domagać się pracownik
- Postępowanie w sprawie podziału
- Kiedy następuje rozwiązanie umowy o stosunku pracy