Organizacje reprezentujące żołnierzy mają przede wszystkim za zadanie utrzymywanie współpracy z dowódcą jednostki wojskowej i reprezentowanie ich spraw na wyższych szczeblach. Biorą również udział w konsultacjach zmian przepisów dotyczących armii. Szczegółowe warunki ich organizacji i funkcjonowania, tryb wyboru i okresy kadencji oraz zadania i uprawnienia organów żołnierzy zawodowych, a także formy działania określa rozporządzenie ministra obrony narodowej z 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 150, poz. 1585 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak żołnierz może uczestniczyć w organizacji przedstawicielskiej
W pełnej wersji artykułu:
- Jak wybrać męża zaufania
- Jak wyglądają kwalifikacje i kadencja
- Jak prowadzić kontakt z dowódcą
- Jak określić cele statutowe
- Jak określić zadania organów