Naczelny Sąd Administracyjny w pełnym składzie Izby Finansowej stwierdził 24 października 2011 r. (sygn. II FPS 7/10), że pracodawca musi odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od abonamentów zdrowotnych sfinansowanych za zatrudnionych – nawet jeśli odpłatność została ustalona ryczałtowo. Wartość takiego świadczenia przypadająca na konkretnego pracownika, który wyraził chęć partycypacji w projekcie, podlega opodatkowaniu na etapie możliwości samego skorzystania z pakietu (opłacenia miesięcznej należności przez zakład), a nie dopiero gdy obdarowany faktycznie skorzystał z usług prywatnej kliniki (przyszedł do lekarza, zrobił badania itd.) – wynika z uchwały.

Wprawdzie NSA nie wskazał konkretnie, jak ustalać zindywidualizowany przychód przypisany na jednego zatrudnionego objętego pakietem jednak uznał, że punktem odniesienia powinna być cena zakupu pakietu. Najprostszą metodą jest zatem podzielenie wartości kompleksowej odpłatności ryczałtowej ponoszonej przez pracodawcę przez liczbę pracowników uprawnionych do korzystania z abonamentów (odpadają ci, którzy powiedzieli nie). Nie jest to jednak zawsze możliwe, zwłaszcza jeśli pracodawca ponosi odpłatność roczną albo gdy cena abonamentu obejmuje również usługi w ramach profilaktyki zdrowotnej, która jest dla pracowników zwolniona spod opodatkowania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak opłacać składki od abonamentów medycznych
W pełnej wersji artykułu:
- Jak obliczyć podstawę wymiaru
- Kiedy nie odprowadza się żadnych składek
- Składki od abonamentu medycznego udostępnionemu osobie na urlopie macierzyńskim
- Ochrona od ubezpieczenia
- Czy należy odprowadzać składki za okres zwolnienia lekarskiego
- Czy forma opłat decyduje o oskładkowaniu