Magdalena Kasprzak, ekspert z zakresu prawa pracy

Warunki i zasady rozliczania pracowniczych krajowych wyjazdów służbowych wynikają z przepisów rozporządzenia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 z późń. zm. – dalej: rozporządzenie).

Pracownikowi delegowanemu w podróż służbową przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów, noclegów, dojazdów czy innych wydatków uzgodnionych z pracodawcą. Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Następuje na podstawie złożonych przez pracownika rachunków potwierdzających poniesione przez niego wydatki. Pracownik nie musi dokumentować prawa do diet i wydatków objętych ryczałtami.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć krajową podróż służbową pracownika, który miał zapewnione częściowe wyżywienie
W pełnej wersji artykułu:
- Kiedy pracownikowi przysługują diety
- Jak rozliczyć zaliczkę
- Jak rozliczyć wyżywienie
- Jak prawidłowo rozliczyć koszty podróży po jej zakończeniu
- Przykładowe wyliczenia