Staże to najbardziej popularny instrument rynku pracy. W praktyce to z nich przedsiębiorcy najczęściej korzystają. Przede wszystkim dlatego, że nie płacą stażystom i nie muszą ich zatrudniać po zakończeniu praktyki. Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, poprzez realizowanie zadań w firmie, bez nawiązywania z pracodawcą stosunku pracy.

Większość osób bezrobotnych może skorzystać ze stażu wynoszącego od trzech do sześciu miesięcy. Dyrektor powiatowego urzędu pracy może skierować do odbycia takiej formy aktywizacji zawodowej – przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy.

Niektórzy ze skierowanych mogą odbywać dłuższą praktykę, czyli od trzech do 12 miesięcy. Maksymalnie przez rok staż mogą odbywać młodzi bezrobotni – do 25 lat i tacy, którzy nie ukończyli 27 lat, pozostający bez pracy przez 12 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły wyższej.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przedsiębiorca może starać się o stażystę z urzędu pracy.
W pełnej wersji artykułu:
- Kto może zatrudnić
- Co we wniosku
- Ocena wniosków
- Umowa o staż