Problemy z uzyskiwaniem renty przez osoby mające długi staż ubezpieczeniowy spowodowały konieczność zmiany przepisów emerytalnych. W praktyce osoby opłacające składki przez okres wymagany do otrzymywania emerytury nie miały możliwości otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli przez ostatnie półtora roku nie pracowały zawodowo.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zmiany prawa

Warunków otrzymania renty

Koniecznych dokumentów

Opinii orzecznika

Czy osoba z długim stażem ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Czy krótki staż utrudnia uzyskanie renty podyktowanej złym stanem zdrowia

Czy do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak na nowych zasadach starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.