Pozarolniczą działalność prowadzą osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, a także twórcy i artyści oraz niektórzy prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu. Wykonują ją również wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, komandytowych lub partnerskich, a także osoby prowadzące niepubliczne szkoły, placówki lub ich zespoły. Wszystkie te osoby same opłacają składki na ubezpieczenia społeczne.

Ich podstawę wymiaru stanowi kwota nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego branego pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy. W 2011 roku jest to 2015,40 zł miesięcznie.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak płacić mniej opłat do ZUS

Preferencji w opłacaniu składek

Zgłoszenia się do ZUS

Zawieszenia działalności

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie składki do ZUS płacą osoby prowadzące działalność gospodarczą.