1 Sprawdź jakie świadczenia rodzinne można otrzymać

Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem, jakie może otrzymać ojciec, matka lub opiekun dziecka. Przysługuje on do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole, ale nie może to być to okres dłuższy niż do 21. roku życia. Natomiast jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek będzie przyznany na dłużej (dopóki nie skończy 24 lat). Wysokość zasiłku jest zróżnicowana w zależności od wieku dziecka i wynosi od 68 zł do 98 zł miesięcznie. Ponadto rodzicom przysługują do niego dodatki. Jest ich siedem, a najważniejsze z nich to dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1 tys. zł), dla rodzica przebywającego na urlopie wychowawczym (400 zł miesięcznie), na rozpoczęcie roku szkolnego (100 zł) i dla rodziny wielodzietnej (80 zł miesięcznie).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o zasiłek na dziecko
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Gdzie i w jakiej formie złożyć wniosek
- Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku
- Kto wydaje decyzję
- Od którego momentu następuje wypłata świadczeń