1 Sprawdź, czy spełniasz nowe wymogi dotyczące warunków stażowych

23 września weszły w życie przepisy zmieniające warunki uprawniające do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przez osoby, które skończyły 30 lat. Wystarczy, że będą miały bardzo długie ubezpieczenie składkowe: kobiety – 30-letnie, mężczyźni – 35-letnie. Tymczasem ustawa emerytalna przewiduje, że o przyznanie prawa do świadczenia mogą się ubiegać one, jeśli w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed złożeniem wniosku o rentę lub przed powstaniem niezdolności do pracy uzyskali pięcioletni staż ubezpieczeniowy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o rentę, mając długi staż.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.