Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Prawo do pierwszego urlopu zyskuje on z upływem sześciu miesięcy służby, z tym że wówczas może skorzystać tylko z połowy urlopu. Prawo do urlopu w pełnym wymiarze policjant nabywa z upływem roku służby.

Zasady udzielania pierwszego urlopu funkcjonariuszom przypominają dawne (sprzed 2004 roku) rozwiązania kodeksu pracy, które zostały zmienione ustawą z 14 listopada 2003 r. Jednym z powodów ich nowelizacji były trudności w udzielaniu tego urlop pracownikom oraz występujące w praktyce zbyt duże różnicowanie uprawnień do kolejnego urlopu poszczególnych pracowników (nieproporcjonalne do okresu zatrudnienia). Niestety z problemami tymi nadal muszą się borykać policjanci.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy urlop wychowawczy policjanta zmniejszy jego urlop wypoczynkowy
W pełnej wersji artykułu:
- Jak ustalić termin urlopu
- Odwołanie z urlopu i zwrot poniesionych kosztów
- Urlop proporcjonalny
- Dodatkowe urlopy wypoczynkowe
- Ustalanie warunków szkodliwych i wymiaru urlopu
- Udzielanie urlopu w 12-godzinnym systemie zmianowym
- Korzystanie z urlopu wychowawczego