Zakres ochrony wynagrodzenia określają przepisy art. 87 do 91 k.p., mające charakter norm bezwzględnie obowiązujących. Ich celem jest stworzenie podstaw dla egzystencji pracownika poprzez pozostawienie mu przynajmniej części jego wynagrodzenia w sytuacji, gdy zachodzą podstawy do potrącenia. Przepisy te mają przy tym pierwszeństwo przed normami kodeksu cywilnego dotyczącymi potrącania wierzytelności i wyłączają ich zastosowanie.

W kodeksie pracy używa się pojęcia „potrącenie” na określenie jednostronnej czynności pracodawcy, polegającej na odliczeniu od przysługującego pracownikowi wynagrodzenia oznaczonych kwot.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie świadczenia mogą być w pełnej wysokości potrącane z wypłaty
W pełnej wersji artykułu:
- Zasady dokonywania potrąceń
- Określenie granicy potrąceń
- Potrącanie za zgodą
- Potrącanie świadczeń w całości
- Wskazanie określonej kwoty
- Ochrona innych należności
- Przykłady