Od 23 czerwca tego roku funkcjonariuszom policji przysługują uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem określone w kodeksie pracy, o ile przepisy służb mundurowych nie wykluczają takiej możliwości. Jeśli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami, z uprawnień rodzicielskich może korzystać tylko jedno z nich.

Uposażenie zrekompensuje odejście ze służby

Przełożeni podjęli decyzję o zwolnieniu ze służby funkcjonariusza przebywającego na urlopie wychowawczym. Czy taki ojciec ma prawo do świadczeń pieniężnych?

Korzystanie z uprawnień ochroni przed zwolnieniem

Policjant korzysta z urlopu ojcowskiego. Nie podoba się to jego kolegom, którzy mają więcej obowiązków. Twierdzą, że muszą za niego pracować. Czy to może być powodem do zwolnienia ze służby?

Funkcjonariusz ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Policjant chce pomóc żonie w wychowaniu małego dziecka. Komendant jednostki, w której służy, wyraził zgodę, aby mógł skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Na jakich zasadach może o to wystąpić?

Wychowawczy dopiero po sześciu miesiącach służby

Do jednostki prewencji w jednej z komend został przyjęty do służby młody policjant. Obecnie chce skorzystać z prawa do urlopu wychowawczego, aby pomóc żonie. Czy będzie miał ma do tego prawo?

W pełnej wersji artykułu poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie urlopy rodzicielskie przysługują policjantom