Pacjent może złożyć do rzecznika praw pacjenta wniosek, w którym trzeba poinformować o naruszeniu przez służbę zdrowia swoich uprawnień. We wniosku należy oznaczyć wnioskodawcę (którym może być poszkodowany pacjent), pacjenta, którego sprawa dotyczy, oraz zwięźle opisać stan faktyczny. Przede wszystkim trzeba przedstawić argumenty przemawiające za tym, że do takiego naruszenia praw rzeczywiście doszło.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

1. Jak złożyć wniosek i uprawdopodobnić naruszenie swoich praw.

2. Czy trzeba czekać na wynik postępowania wyjaśniającego rzecznika.

3. Jak w razie potrzeby zawnioskować o ponowne rozpatrzenie naruszenia twoich praw.

Czytaj więcej w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób działa rzecznik praw pacjenta.