Czy wolno odmówić ojcu obniżenia etatu

Pracownik, który ma 2-letniego syna, zatrudniony od czterech lat na pełnym etacie w charakterze kierownika budowy, złożył wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do połowy etatu przez jeden rok. Uzasadnił, że przysługuje mu takie prawo w okresie, gdy mógłby skorzystać z urlopu wychowawczego. Zarząd firmy nie zamierza wyrazić zgody na skrócenie czasu pracy w okresie szczególnego nasilenia prac budowlanych i grozi podwładnemu wypowiedzeniem umowy. Czy ma takie prawo?

Czy można pracować kilka dni w tygodniu

Pracownik zatrudniony na pełnym etacie chciałby pracować tylko od wtorku do czwartku, mając wolne w poniedziałki i piątki. Czy pracodawca może uwzględnić odpowiedni wniosek pracownika, jeśli podwładny nie poda przyczyny, dla której prosi o taką zmianę?

Czy można połączyć przerwy na karmienie

Pracownica przez sześć miesięcy korzystała z dwóch półgodzinnych przerw na karmienie dziecka piersią. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania zwróciła się do pracodawcy z wnioskiem o połączenie tych przerw i umożliwienie kończenia pracy godzinę wcześniej (obecnie nie może zdążyć do domu, aby nakarmić dziecko i w ciągu pół godziny wrócić do pracy). Firma poprosiła o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że kobieta rzeczywiście w dalszym ciągu karmi piersią. Czy pracodawca może wymagać takiego zaświadczenia i czy powinien uwzględnić prośbę pracownicy?

Czy każdemu należy się pięć minut przerwy

Pracownica obsługująca kasę w supermarkecie zawiadomiła inspekcję pracy, że pracodawca odmówił jej skrócenia czasu pracy o pięciominutową przerwę po każdej godzinie w związku z pracą przy monitorze. Czy pracownica mogła się domagać takiej przerwy?

Czy można wprowadzić dodatkowe przerwy

Po zakończonej kontroli inspektor pracy wydał decyzję nakazującą skrócenie czasu pracy dla kilku pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy linii produkcyjnej. Twierdził on, że ich praca jest szczególnie uciążliwa z uwagi na znaczne tempo i monotonność. Czy pracodawca może sam zdecydować o sposobie rozwiązania problemu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zgodnie z prawem pracownik może skrócić swój czas pracy
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE wyżej wymienione pytania