Czy cudzoziemiec może być dyrektorem

Dyrektor generalny rozpisał nabór na stanowisko dyrektora departamentu administracyjnego urzędu. Jako kandydat zgłosił się też obywatel Niemiec. Czy może się on starać się o pracę w administracji państwowej?

Czy bez stażu można być dyrektorem

W gminie zwolniło się stanowisko dyrektora wydziału edukacji. Wójt ogłosił na nie konkurs. Zgłosił się do niego nauczyciel, który pracował kilka lat w szkole, ale nie ma doświadczenia w pracy na stanowisku urzędniczym. Czy osoba bez znajomości pracy w administracji państwowej może bezpośrednio ubiegać się o stanowisko kierownicze?

Czy bez studiów można zostać sekretarzem

W jednej z gmin stanowisko sekretarza, który jest odpowiednikiem dyrektora generalnego urzędu, zajmował do tej pory pracownik z wykształceniem średnim. Postanowił jednak odejść z pracy na emeryturę. Wójt na to miejsce rozpisał konkurs. Czy może do niego przystąpić inna osoba ze średnim wykształceniem?

Czy można awansować na naczelnika

Osoba jest zatrudniona w urzędzie miasta na stanowisku specjalisty. W urzędzie zwolniło się stanowisko naczelnika wydziału. Chciałaby ona obecnie ubiegać się o ten etat. Czy wójt może ją wyznaczyć na to stanowisko bez sprawdzania dodatkowo jej kompetencji kierowniczych?

Czy urzędnik łatwiej uzyska pracę

Pracownik służby cywilnej zdał egzamin i został urzędnikiem mianowanym. Postanowił się ubiegać o stanowisko dyrektora departamentu prawnego. Spełnia on wszystkie wymagania konieczne i pożądane. Do tego ma status urzędnika mianowanego. Czy szanse takiego kandydata są wyższe od tych, którzy nie mają mianowania?

Czy każdy może zostać kierownikiem urzędu

W urzędzie wojewódzkim ogłoszono nabór na stanowisko dyrektora. Przystąpiła do niego osoba, która pracowała w administracji kilkanaście lat. Ostatnio przez ponad rok zajmowała samodzielne stanowisko głównego specjalisty. Czy to wystarczy, aby ubiegać się o wyższe stanowisko w służbie cywilnej?

Czy można być szefem od razu po studiach

Szef jednego z urzędów chciał zatrudnić nowego pracownika na stanowisku naczelnika wydziału. Chciał to stanowisko zaproponować absolwentowi szkoły wyższej, który wcześniej w urzędzie odbywał staże studenckie. Czy można zatrudnić na takim stanowisku osobę bez odpowiedniego doświadczenia?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zostać dyrektorem w urzędzie.