Jeszcze tylko w tym roku od rodziców będzie zależało, czy ich sześciolatek trafi do przedszkola, czy też szkoły. Natomiast od września 2012 r. do placówki szkolnej będą musiały uczęszczać wszystkie dzieci, które w danym roku szkolnym ukończą sześć lat.

To oznacza, że obowiązek szkolny będzie rozpoczynał się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko skończy sześć lat. Trwać ma do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do pełnoletności ucznia (czyli ukończenia 18 lat). Objęcie nauką o rok młodszych podopiecznych ma wyrównywać ich edukacyjne szanse.

Pomoc z programu

Już za rok razem z dziećmi sześcioletnimi naukę w szkole mogą rozpocząć pięciolatkowie, pod warunkiem jednak że zostanie wykazana ich psychofizyczna dojrzałość, którą potwierdza poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Decyzję o ich przyjęciu ostatecznie podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii tej poradni.

W roku szkolnym 2011/2012, na wniosek rodziców wspomnianym obowiązkiem może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym skończy sześć lat. Dyrektor publicznej szkoły może przyjąć do niej sześciolatka, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły. Oznacza to, że jeśli samorządy nie będą miały środków finansowych na przygotowanie placówki szkolnej do nauki sześciolatków, to dyrektorzy odmówią rodzicom przyjęcia takich podopiecznych.

Trzeba pamiętać, że od odmownej decyzji dyrektora szkoły, który uzna, że jego placówka nie jest przygotowania na naukę sześciolatków, rodzicowi nie przysługuje odwołanie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak szkoły powinny przygotować się na przyjęcie sześciolatków. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy można przenieść dziecko z przedszkola do szkoły w trakcie roku?
- Czy stowarzyszenie rodziców może poprowadzić szkołę?
- Jak gmina zdecyduje o klasie dla sześciolatków?