Zwolnienie pracownika od pracy w związku z wychowywaniem dziecka lub z koniecznością sprawowania nad nim osobistej opieki ma chronić rodzicielstwo. Wprowadzając takie rozwiązanie, ustawodawca uwzględnił zarówno potrzebę załatwienia różnych spraw związanych z wychowywaniem potomstwa, jak i szczególne sytuacje związane m.in. z chorobą dziecka (z gwarancją zachowania prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy albo prawa do zasiłku opiekuńczego).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Opieki nad dziećmi do 14 lat

Ilości dni wolnych

Opieki nad chorym

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracownikowi przysługują dni wolne na opiekę nad dzieckiem.