Sierpień to dla dzieci ostatni miesiąc wakacji, a dla samorządu i dyrektorów szkól okres wytężonej pracy związanej z przygotowaniem placówek do przyjęcia uczniów w nowym roku szkolnym. W tym okresie najczęściej dokonuje się niezbędnych remontów, wyposaża się placówki w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne, wybiera się firmy realizujące zadania w zakresie dowozu dzieci czy ich dożywiania. Jest to ostatni moment na zakończenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły. Do 31 sierpnia organ prowadzący szkołę musi wydać decyzję o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego dla pedagogów, którzy złożyli do 30 czerwca danego roku wniosek o nadanie tego stopnia awansu zawodowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie działania podejmuje samorząd przed początkiem roku szkolnego
W pełnej wersji artykułu:
- Jak zorganizować dowóz uczniów
- Jak wybrać firmę transportową
- Zadania gminy związane z dożywianiem dzieci
- Dopłaty i programy unijne
- Jak dokonać wyboru dyrektora szkoły
- Zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli