Czy wdowa po górniku ma prawo do pomocy

W jednej z kopalń na Śląsku zginął górnik. Po jego śmierci 55-letnia wdowa, która nigdy nie pracowała zawodowo, ubiega się o rentę rodzinną. Czy ZUS wypłaci jej świadczenie?

Czy pracujące dzieci otrzymają rentę po ojcu

Rodzic trójki dzieci zmarł nagle. Najmłodszy syn skończył szkołę zawodową i już pracuje na budowie. Także pozostałe dzieci pracują zawodowo, ucząc się w szkołach wieczorowych dla dorosłych. Czy w takiej sytuacji mają prawo do renty po zmarłym?

Czy wdowa bez zawodu ma prawo do pomocy

Niepracująca wdowa, która nie ukończyła 50 lat, złożyła wniosek o rentę rodzinną do ZUS. Wskazała, że nie pracuje zawodowo ani nie wychowuje małych dzieci. Czy taka osoba może uczyć się zawodu na kursie zawodowym?

Czy wypłata z ZUS jest dzielona

Po śmierci emeryta prawo do renty rodzinnej przysługuje trzem osobom. Czy w takim przypadku każda z osób uprawnionych ma prawo do części świadczenia?

Czy wdowiec z dziećmi otrzyma świadczenie

Kobieta zmarła nagle, osierocając dwójkę małych dzieci. Po jej śmierci wdowiec miał 50 lat i musiał zrezygnować z pracy zawodowej, aby zająć się wychowaniem dzieci. Czy taka osoba ma prawo do renty rodzinnej?

Czy szkolenie pozbawia renty

Wdowa przez dwa lata uczestniczyła w szkoleniach zawodowych prowadzonych przez urząd pracy. Ubezpieczona w 24. miesiącu nauki nowego zawodu ukończyła 50 lat. Czy po zakończeniu kursu ZUS wstrzyma jej wypłatę renty rodzinnej?

Czy świadczenia można łączyć

Niepełnosprawne dziecko po śmierci jednego ze swoich rodziców złożyło wniosek o rentę rodzinną. Czy takiej osobie należy się równocześnie renta socjalna?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe artykuły. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto ma prawo do renty rodzinnej po ubezpieczonym.