1 Podaj w oświadczeniach kwotę dochodu swojego i członków rodziny

Gmina przyznając świadczenia z pomocy społecznej, bierze pod uwagę dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W ten sposób sprawdza, czy nie przekracza on kryterium dochodowego wynoszącego 351 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 477 zł dla osoby samotnej. Osoba składająca wniosek może więc albo dołączyć zaświadczenie od pracodawcy, albo napisać oświadczenie, w którym poda kwotę dochodu. Tak jak w przypadku zasiłków rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego musi podać informacje o zaliczce na podatek i składkach. Przepisy nie precyzują jednak, czy na jednym oświadczeniu mogą być podane informacje o dochodach wszystkich członków rodziny, czy każda osoba musi złożyć odrębne oświadczenie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o zasiłek z pomocy społecznej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz DWIE pozostałe porady.