Czy firma może mieć wpływ na szkolenie

Nowo powstałe przedsiębiorstwo poszukuje wysoko wykwalifikowanych pracowników z regionu. Chciałoby nawiązać współpracę ze szkołą wyższą, która na jego zlecenie wykształciłaby specjalistów inżynierów. Najlepsi absolwenci otrzymaliby propozycję pracy w przedsiębiorstwie. Firma jednak chce mieć wpływ na program kształcenia na tych studiach, m.in. oczekuje, że studenci będą odbywać w niej staż. Czy w celu pozyskania nowych pracowników taki podmiot może nawiązać współpracę ze szkołą wyższą?

Czy szkoła prywatna dostanie pieniądze z UE

Uczelnia niepubliczna chce otworzyć nowy kierunek studiów. Zamierza skorzystać z unijnych pieniędzy. Potrzebuje ich m.in. na stworzenie atrakcyjnej oferty kształcenia dla studentów. Czy na jego utworzenie może otrzymać środki unijne?

Czy szkoła uzyska środki na wyposażenie

Uczelnia, oprócz działalności dydaktycznej, prowadzi również badania naukowe. Chce wyposażyć swoje laboratoria, w których pracują także studenci, w lepszy sprzęt badawczy. Brakuje jej jednak na ten cel środków finansowych. Czy może wnioskować o nie z dodatkowych źródeł?

Czy zawsze możliwa jest konsolidacja

Uczelnia niepubliczna ma problemy finansowe. Aby zmniejszyć koszty utrzymywania szkoły, chciałaby połączyć się z inną placówką, co miałoby wpłynąć m.in. na obniżenie wydatków związanych z eksploatacją budynków. To rozwiązanie pozwoliłoby również na pozyskanie nowej kadry naukowej. Oszczędności umożliwiłyby przeznaczenie większej ilości środków na kształcenie studentów. W rejonie działa jednak tylko uczelnia publiczna, która byłaby zainteresowana taką współpracą. Czy placówka niepubliczna może połączyć się z uczelnią publiczną?

Czy uczelnia może czerpać zyski z badań

Szkoła wyższa poza działalnością dydaktyczną prowadzi także działalność badawczą. Jej pracownicy wraz ze studentami opracowują nowe projekty naukowe. Dlatego uczelnia chciałaby mieć możliwość czerpania zysków z powstających w niej wynalazków. Czy może komercjalizować wyniki badań naukowych?

Czy każda uczelnia dostanie wsparcie

Od 1 października wejdzie w życie nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Przewiduje ona, że te placówki naukowe, które będą miały status krajowych naukowych ośrodków wiodących (KNOW), otrzymają dodatkowe pieniądze. Czy wszystkie uczelnie, które prowadzą badania naukowe, będą mogły ubiegać się o pomoc?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uczelnia może zdobyć dodatkowe środki na kształcenie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.