W czasie wakacji nauczyciele mogą podjąć dodatkowe zatrudnienie. Wtedy, poza pensją wynikającą z zatrudnienia w szkole, otrzymają wynagrodzenie za dodatkową pracę. Samorząd, jeśli chce zatrudnić nauczyciela np. jako opiekuna wypoczynku dla dzieci i młodzieży, musi podpisać z nim stosowną umowę. Ta forma dodatkowego zatrudnienia nie wymaga od samorządów zastosowania przepisów Karty nauczyciela. Tak więc warunki pracy, zakres obowiązków oraz stawka są indywidualnie określane w umowie cywilnoprawnej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Pracy w mieście

Dwutygodniowej pensji

Wolontariatu

Korepetycji dla uczniów

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak i kiedy nauczyciel może dorobić w czasie wakacji.