W praktyce działalności firm może dochodzić do przypadków, gdy z różnych względów niemożliwe jest świadczenie pracy przez pracowników, mimo że są oni do tego gotowi. Kodeks pracy nie zawiera definicji przestoju, ale można określić go jako przejściową i niezaplanowaną przerwę w świadczeniu pracy, mimo że pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy.

Aby ustalić, jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest przede wszystkim ustalenie jej przyczyn. Przestój może bowiem wynikać zarówno z przyczyn istniejących po stronie pracodawcy (np. w razie wystąpienia awarii uniemożliwiającej funkcjonowanie zakładu lub braku materiałów lub urządzeń niezbędnych w procesie produkcji), jak i pracownika (np. w razie awarii urządzenia z winy podwładnego).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kiedy wypłacić pensję

Wysokości świadczenia

Powierzenia pracy

Warunków atmosferycznych

Przestoju w kryzysie

To jest tylko część artykułu. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa ma pracownik w trakcie przestoju w pracy.