Czy z powodu pogody można przełożyć urlop

Zgodnie z planem urlopów pracownik ma przebywać na urlopie wypoczynkowym w sierpniu. Pracownik przeczytał długoterminową prognozę pogody, z której wynikało, że w sierpniu będzie ponad 20 deszczowych dni. Pracownik zwrócił się do pracodawcy o przesunięcie urlopu na wrzesień, ale pracodawca odmówił. Pracownik twierdzi, że nie skorzysta w sierpniu dostatecznie ze swojego prawa do wypoczynku i zastanawia się, czy może wymusić na pracodawcy zmianę decyzji.

Czy można nie wyrazić zgody na inny termin

Pracownik uzgodnił termin urlopu od 1 do 20 lipca. W połowie czerwca pracodawca poinformował go o konieczności przesunięcia urlopu na początek sierpnia, ponieważ w lipcu miała nastąpić oczekiwana, ale wcześniej nieuzgodniona konkretnie, dostawa specjalistycznej linii produkcyjnej, w której montażu miał uczestniczyć między innymi ten pracownik. Pracownik, który miał opłacone wczasy w terminie lipcowym, zastanawia się, czy może odmówić zmiany terminu urlopu.

Czy choroba może uniemożliwić urlop

Trzy dni przed rozpoczęciem urlopu pracownik zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie na 10 dni. Przekazał zwolnienie do zakładu pracy, ale nie złożył formalnego wniosku o przesunięcie urlopu. Czy pracodawca ma obowiązek przesunąć pracownikowi termin urlopu?

Czy można stracić etat za przedłużenie urlopu

W trakcie miesięcznego urlopu wypoczynkowego pracownik zachorował i dostał tydzień zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie przesłał do zakładu pracy i po upływie czasu trwania urlopu przedłużył urlop o czas zwolnienia. Po powrocie do pracy otrzymał pismo zawiadamiające o wypowiedzeniu umowy o pracę z powodu niestawienia się do pracy bez usprawiedliwienia. Czy pracodawca miał prawo do podjęcia takiej decyzji?

Czy można odmówić powrotu do pracy

W czwartym dniu urlopu pracownik otrzymał e-mailem polecenie niezwłocznego powrotu do pracy. Ponieważ nie było uzasadnienia decyzji pracodawcy o odwołaniu z urlopu, a pracownik za kilka dni miał wyjechać na wcześniej opłacone wczasy w Grecji, nie wykonał polecenia, informując pracodawcę, że zgłosi się do pracy zaraz po powrocie z wczasów. Po powrocie z wczasów otrzymał pocztą oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. Czy pracownik miał prawo odmówić wykonania polecenia?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można zmienić termin urlopu wypoczynkowego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.

Dariusz Gawron-Jedlikowski

radca prawny