1 Odbądź studenckie praktyki zawodowe

Najczęstszą formą zaliczania programu studiów podczas wakacji są praktyki zawodowe. Ich szeroki wybór często oferują uczelnie. Żeby je zaliczyć, należy najpierw wybrać opiekuna praktyk w szkole. Poinformuje on studenta, jakie warunki należy spełnić, aby je rozpocząć, do którego roku studiów należy je ostatecznie zaliczyć oraz jaki zakres będą obejmowały. Wyznaczy też terminy spotkań dla praktykanta. Opiekun skieruje studenta do konkretnego pracodawcy. Ale może też dać mu wybór. Często studenci na własną rękę poszukują firmy, w której odbędą praktykę. Pozwala to na dobranie ich do swoich oczekiwań zawodowych. Daje też możliwość sprawdzenia się w konkretnym typie przedsiębiorstwa albo branży.

Po wybraniu miejsca praktyk i zgłoszeniu się do firmy student powinien pobrać z uczelni zaświadczenie o tym, że jest ubezpieczony. Firma powinna wyznaczyć mu opiekuna oraz ustalić dni, w których będzie przychodził do przedsiębiorstwa. Musi też poinformować go o jej planie i zakresie jego obowiązków.

Po ukończeniu praktyki student powinien otrzymać od pracodawcy zaświadczenie o jej odbyciu. Jego opiekun powinien też napisać o studencie opinię, w której wskaże jego mocne i słabe strony, oraz wystawić proponowaną ocenę z jej przebiegu. Musi też napisać sprawozdanie, w którym będzie dokładnie opisany zakres wykonywanych czynności.

Jeżeli student chce mieć uwzględnioną praktykę jeszcze za ten rok akademicki, powinien udać się z wyżej wymienionymi dokumentami do uczelnianego opiekuna, by wpisał mu zaliczenie do indeksu. Dziennik praktyk oraz wszystkie zaświadczenia i sprawozdanie powinny być przekazane do dziekanatu do teczki osobowej akt studenta.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na zaliczenie staży i kursów do programu studiów
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na PIĘĆ pozostałych pytań
- Jak zostać wychowawcą na koloniach
- Jak wybrać odpowiedni staż
- Jak zdobyć certyfikat językowy
- Jak zostać wolontariuszem
- Jak wyjechać na staż badawczy