Czy wniosek trzeba uzasadnić

Kobieta, która urodziła dziecko ze znacznym stopniem upośledzenia umysłowego, zarzuca lekarzowi, który odbierał poród, że nie podjął we właściwym czasie decyzji o przeprowadzeniu go metodą cesarskiego cięcia. Zamierza ubiegać się o odszkodowanie. Czy we wniosku musi przedstawić dowody, że doszło do błędu medycznego?

Czy postępowanie jest bezpłatne

Pacjent zamierza złożyć do komisji wniosek o odszkodowanie za błąd medyczny, w wyniku którego musi ponosić koszty codziennej rehabilitacji. Z tego powodu jego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu. Czy może być zwolniony z opłaty?

Czy zakażenie to zdarzenie medyczne

Pacjentka po przebytym zabiegu chirurgicznym zachorowała na wirusowe zapalenie wątroby. Podejrzewa, że do zakażenia doszło w szpitalu. Czy może skorzystać z szybkiej ścieżki ubiegania się o odszkodowanie?

Czy komisja decyduje o odszkodowaniu

W ciele pacjentki podczas zabiegu chirurgicznego lekarz pozostawił ciało obce. W efekcie doszło do powikłań. Długotrwałe leczenie spowodowało, że pacjentka musiała zrezygnować z pracy zawodowej. Poszkodowana zamierza ubiegać się o odszkodowanie oraz rentę. Nie jest jednak pewna, kto decyduje o wysokości odszkodowania. Czy należy to do uprawnień komisji wojewódzkiej?

Czy wniosek może złożyć spadkobierca

Pacjent w wyniku błędnej diagnozy był leczony na inne schorzenie niż powinien. W efekcie zastosowania niewłaściwej terapii zmarł. Jego syn i zarazem spadkobierca chce wystąpić z roszczeniem przeciwko szpitalowi, w którym ojciec był leczony. Czy może skorzystać z uproszczonej procedury?

Czy decyzja komisji musi być jednomyślna

Pacjent wystąpił do komisji wojewódzkiej z wnioskiem o ustalenie, czy doszło do błędu medycznego. Czy orzeczenie komisji musi zapaść jednomyślnie?

Czy pacjent może się odwołać

Pacjentka we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego domagała się wypłaty 100 tys. zł za błędną diagnozę, w wyniku której poniosła uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczyciel zaproponował jednak odszkodowanie dwukrotnie niższe, niż domagała się pacjentka. Czy może je zakwestionować?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można szybciej otrzymać odszkodowanie za błąd lekarza
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania