1 Odszukaj właściwy projekt przygotowany przez urząd pracy

Projekty przygotowujące przyszłych przedsiębiorców do podjęcia własnej działalności gospodarczej są organizowane przede wszystkim w powiatach o najniższej stopie bezrobocia w danym województwie. Unijne dofinansowanie na zorganizowanie tego typu szkoleń oraz wypłatę dotacji otrzymują tzw. operatorzy, czyli firmy i fundacje. Są oni odpowiedzialni m.in. za rekrutację uczestników do projektu i zapewnienie im szkoleń. Można do nich dotrzeć za pośrednictwem urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak otrzymać dotację na własny biznes z projektu unijnego
W pełnej wersji artykułu:
- Jak przesłać wniosek aplikacyjny
- Jak wyglądają szkolenie i z jakich bloków się składają
- Jak oceniany jest wiosek
- Czy wkład własny może zostać wniesiony w postaci rzeczowej