1 Sprawdź, czy pracodawca powinien zawrzeć umowę o pracę

W umowie o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jeżeli zatrudnienie spełnia te warunki, obie strony zawsze łączy stosunek pracy bez względu na to, jaką umowę zawarły obie strony. Jeśli więc np. pracodawca chce zatrudnić osobę po raz pierwszy na podstawie umowy-zlecenia, ale wyraźnie wskazuje rodzaj, miejsce i czas pracy oraz wydaje polecenia zleceniobiorcy, to obie strony łączy stosunek pracy. W takiej sytuacji pracownik może wystąpić do sądu z roszczeniem o ustalenie istnienia stosunku pracy (o zawarcie umowy o pracę).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zawrzeć pierwszą umowę o pracę.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.